Posiedzenie poszerzonego Zarządu Sekcji Protetyki PTS, Kierowników Katedr i Zakładów Protetyki Stomatologicznej

18 Cze 2020
20:00

Posiedzenie poszerzonego Zarządu Sekcji Protetyki PTS, Kierowników Katedr i Zakładów Protetyki Stomatologicznej