Warsztaty przedkongresowe

18 Cze 2020
14:00 - 18:00

Warsztaty przedkongresowe

14:00 – 18:00 – Szyna stabilizacyjna Michigan – wykonanie i prawidłowe dostosowanie w jamie ustnej  Piotr Jurkowski

Część teoretyczna:
– rodzaje szyn zgryzowych
– wskazania do stosowania szyn stabilizacyjnych
– mechanizmy działania szyn
– wykonawstwo laboratoryjne i kliniczne dostosowanie szyny

Część praktyczna:
Kursanci dokonają w parach samodzielnego dostosowania przygotowanych wcześniej przez organizatorów szyn na modelach osadzonych w artykulatorach przy użyciu mikrosilników i kalek artykulacyjnych różnej grubości Uzyskają prawidłowe kontakty na szynach w zwarciu centrycznym i ekscentrycznym. Przedstawione zostaną alternatywne sposoby na szybkie dostosowanie szyn w przypadku ich znacznego niedopasowania w czasie pierwszej kontroli w jamie ustnej.

W czasie warsztatów z szyn zgryzowych uczestnicy nauczą się:
– zasad prawidłowego wykonania szyny
– w jakich sytuacjach stosować szyny stabilizacyjne, kiedy stosować szyny górne a kiedy dolne
– jak prawidłowo dostosować szynę w  zwarciu centrycznym i ekscentrycznym
– w jaki sposób szybko dokonać naprawy szyny w przypadku jej niedopasowania

Ilość miejsc: 12, Cena 200 zł

 

16:00 – 17:30 – Diagnostyka przedimplantacyjna CBCT – pomiary oraz planowanie położenia wszczepu  Mateusz Szkliniarz

Ilość miejsc: 14, Cena 200 zł