Dr hab. Jolanta Kostrzewa-Janicka

Dr hab. Jolanta Kostrzewa-Janicka

Biografia

Adiunkt w Katedrze Protetyki Stomatologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Dyplom lekarza dentysty uzyskała w 1989 roku na AM w Warszawie. Posiada specjalizację w zakresie stomatologii ogólnej oraz w zakresie protetyki stomatologicznej. W roku 2007 uzyskała stopień doktora nauk medycznych, zaś w roku 2013 tytuł doktora habilitowanego. Dr hab. n. med. Jolanta Kostrzewa-Janicka uczestniczy w licznych stażach i szkoleniach zagranicznych o tematyce obejmującej fizjologię i patologię pracy układu stomatognatycznego, ze szczególnym uwzględnieniem leczenia zaburzeń czynnościowych w obrębie układu ruchowego narządu żucia oraz rehabilitacji protetycznej pacjentów. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, Polskiego Towarzystwa Dysfunkcji Narządu Żucia, International Academy of Advanced Interdisciplinary Dentistry oraz European Academy of Craniomandibular Disorders. Główne kierunki badań i osiągnięcia w działalności naukowej dotyczą epidemiologii zaburzeń czynnościowych narządu żucia, ogólnych i miejscowych czynników etiologicznych schorzeń skroniowo-żuchwowych, fizjologii i patologii pracy narządu żucia, diagnostyki narządu żucia (klinicznej, instrumentalnej i obrazowej), leczenia schorzeń skroniowo-żuchwowych, protetycznych metod postępowania w przypadkach dysfunkcji układu ruchowego narządu żucia, metod rehabilitacji protetycznej pacjentów z:uogólnionym patologicznym starciem zębów, wadami zgryzu oraz profilaktyki zaburzeń czynnościowych w obrębie układu ruchowego narządu żucia. Konsultant wojewódzki w dziedzinie protetyki stomatologicznej województwa mazowieckiego.

Wszystkie wykłady