Dr hab. Mariusz Pryliński

Dr hab. Mariusz Pryliński

Biografia

Absolwent Akademii Medycznej w Poznaniu, gdzie w 1975 roku uzyskał dyplom lekarza stomatologa z wyróżnieniem. W tym samym roku rozpoczął prace w Zakładzie Protetyki Stomatologicznej, gdzie w 1984 r., zdobył stopień doktora nauk medycznych. Jest specjalistą stomatologii ogólnej i protetyki stomatologicznej. W roku 1998 odbył staż naukowy w Brown University, Providence RI, USA, a w roku 2007 uzyskał stopień doktora habilitowanego. Dr hab. Mariusz Pryliński jest autorem ponad 170 publikacji naukowych oraz 5 opracowań podręcznikowych dla studentów, lekarzy i techników dentystycznych. Jest członkiem P.T.S., European Prosthodontics Association oraz wice-przewodniczącym Sekcji Fizykodiagnostyki i Fizjoterapii Stomatologicznej. W roku 2009 otrzymał od Prezydenta RP Złoty Krzyż Zasługi za działalność na rzecz rozwoju nauk medycznych. Obecnie jest kierownikiem Kliniki Protetyki i Technologii Dentystycznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Wszystkie wykłady