Dr n. med. Krzysztof Gronkiewicz

Dr n. med. Krzysztof Gronkiewicz

Biografia

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, adiunkt w Katedrze Protetyki Stomatologicznej i Pracowni Implantologii i Chirurgii Stomatologicznej Instytutu Stomatologii UJ, specjalista w dziedzinie protetyki stomatologicznej i chirurgii stomatologicznej. Uzyskał umiejętność w dziedzinie Implantologii Stomatologicznej nadawaną przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Implantologii Stomatologicznej. Ukończył następnie nowojorski program Implant Continuum Education w New York University College of Dentistry oraz perio-implantologiczny autorski Kurs Prof. Markusa Hurzeler’a. Od 15 lat prowadzi kursy z zakresu protetyki stomatologicznej i implantoprotetyki zarówno w Polsce jak i za granicą. Jego główne zainteresowania to pełna rehabilitacja układu stomatognatycznego z zastosowaniem zaawansowanych technik zarówno z protetyki i implantoprotetyki. W 2016 roku był członkiem zespołu, który przeprowadził pierwszą na świecie rekonstrukcję uzębienia z zastosowaniem implantów u pacjenta po przeszczepie twarzy.

Wszystkie wykłady