Prof. Małgorzata Pihut

Prof. Małgorzata Pihut

Biografia

Dr hab. n. med. Małgorzata Pihut prof. UJ. Kierownik Katedry Protetyki Stomatologicznej i Pracowni Zaburzeń Czynnościowych UJ CM w Krakowie. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, specjalista stomatologii ogólnej i protetyki stomatologicznej, prowadzi szkolenia przed- i podyplomowe w dziedzinie protetyki, autor ponad 170 publikacji, doniesień naukowych i zjazdowych w czasopismach krajowych i zagranicznych, dotyczących specjalistycznej diagnostyki i nowoczesnych form leczenia zaburzeń czynnościowych występujących w układzie stomatognatycznym. Członek dziewięciu międzynarodowych i krajowych towarzystw naukowych. Vice Prezes Polskiego Towarzystwa Dysfunkcji Narządu Żucia i członek Zarządu Sekcji Fizjoterapii Stomatologicznej Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii. Laureatka nagród: Ministra Edukacji Narodowej, PTS, Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, kierownik Ośrodka Szkoleń Medycyny Estetycznej, który posiada akredytację Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Wszystkie wykłady