Prof. Teresa Sierpińska

Prof. Teresa Sierpińska

Biografia

Kierownik Zakładu Protetyki Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Odbyła liczne szkolenia w kraju i za granicą. Posiada liczne nagrody i wyróżnienia naukowe. Jest autorką 134 publikacji o łącznym wskaźniku Impact Factor 34,45. Jest autorką rozdziału: The management of advanced tooth wear using T-Scan/BioEMG synchronization module w: RB Kerstein: Handbook of research on Computerized occlusal analysis technology applications in dental medicine, IGI Global 2015 oraz współautorką monografii: Uzupełnienia tymczasowe stosowane w protetyce stomatologicznej, Elamed, Katowice 2016. Od 2016 roku pełni funkcję konsultanta krajowego w dziedzinie protetyki stomatologicznej. Pełni również funkcję prodziekana ds. Jakości Kształcenia, Programów Studiów i Oddziału Stomatologii na Wydziale Lekarskim UnMB. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego (PTS), od 2013 – pełni funkcję prezesa Sekcji Protetyki PTS.

Wszystkie wykłady